Telekomi taristu

Levira telekomi taristu on kõrgeimate mastide ning parimate varunduskindluse omadustega Eestis. Meil on pikaajaline rahvusvaheline kogemus võrkude planeerimisel ja ehitamisel ning mastitöödel ja hoolduses.

Meil on Eestit kattev 22 mastist koosnev taristu, sealhulgas Eestis ainulaadsed üle 300 meetri kõrgused mastid.

Pakume oma klientidele infrastruktuuri täisteenuseid:

 • mastipinna renti sobival kõrgusel
 • energiavarustust koos UPS varutoite ja diiselgeneraatori võimekusega
 • kiiret andmesideühendust
 • 24/7 võrgumonitooringu võimekust
 • seadmete majutust mastide juures

Lisaks mastivõrgule pakume klientide soovidele vastavaid terviklikke Eesti-siseseid ning rahvusvahelisi sidelahendusi nii andmete kui meediasisu transpordiks.


Levira pakub terviklikke sidelahendusi mastides, mis katavad kogu Eesti territooriumi.
Meie mastid on Eestis kõrgeimad (kuni 349 m) ning parimate elektriühendustega. Kõrged mastid aitavad saavutada head katvust ning parimaid tingimusi otsenähtavust vajavate seadmete tarvis.

Meie eelised:

 • kõrged mastid võimaldavad kuluefektiivset raadiovõrgu katvust
 • energiavarustus koos UPS varutoite ja diiselgeneraatori võimekusega
 • tagatud kõrged turvameetmed nii ühenduste kui füüsiliste juurdepääsude osas
 • valmisolek paigaldada füüsiliselt massiivseid ja suure võimsustarbega seadmeid
 • mastid ning seadmekohad on teie operatiivseks teenindamiseks tehniliselt hästi ette valmistatud
 • meie kogemustega personal aitab planeerimisel, paigaldamisel ja hooldusel
 • võimalus kasutada 24/7 monitooringu teenust

Meie klientideks on kõik Eesti telekommunikatsiooniettevõtted, Eestis edastatavad telekanalid, enamus Eesti raadiokanaleid, turvafirmad, erinevad riigi- ja teadusasutused.

Kui teie ettevõtte vajab üle-Eestilise katvusega või lokaalseid raadioside lahendusi, on Levira sidemastide taristu parim võimalus nende teostamiseks.

Levira pakub paindlikke ning turvalisi andmeside lahendusi oma klientidele üle kogu Eesti.

Fiiberoptiliste ühenduste loomiseks kasutame nii enda kui partnerite võrke. Kui teil on vajadus suurte andmemahtude liigutamiseks raadiosidel põhineva varulahenduse kaudu, pakume koostöös partneritega teile parima lahenduse.

Kontakt

Meelis Anton

Võrguteenuste direktor